Privacy beleid

CDK Global (Nederland) B.V. en hieraan gelieerde bedrijven (samen handelend onder de naam CDK Global) (aangeduid met we of CDK) hechten grote waarde aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

In deze privacyverklaring lichten we toe hoe we persoonlijke informatie (die u rechtstreeks of door gebruik te maken van onze website en HTML-gebaseerde e-mails aan ons verschaft) verzamelen en gebruiken. CDK omvat meerdere rechtspersonen die in verschillende landen actief zijn. Deze verschillende rechtspersonen vallen uiteindelijk allemaal onder de zeggenschap van Automatic Data Processing, Inc. Wanneer u informatie verschaft via onze website, verschaft u deze aan CDK als geheel. U dient zich ervan bewust te zijn dat uw informatie kan worden opgeslagen in en opgevraagd vanuit landen waarvan de wetgeving mogelijk in een lager beschermingsniveau voor persoonsgegevens voorziet dan de wetgeving van uw eigen land.

In het kader van de Britse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens (Data Protection Act 1998; aangeduid met de Wet) is de volgende rechtspersoon aangewezen als gegevensbeheerder: CDK Dealer Services UK Limited, Cygnet Way, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG17 0YL, Verenigd Koninkrijk.

Wat is persoonlijk identificeerbare informatie?

Onder persoonlijk identificeerbare informatie, persoonlijke informatie of persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, adres, e-mailadres, gebruikers-id, creditcardnummer, sofinummer, enzovoort.

Hoe wordt informatie verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt?

We verzamelen persoonlijke informatie (waaronder uw e-mailadres) uitsluitend met uw voorafgaande toestemming. Op sommige van onze websites vragen we u mogelijk om bepaalde informatie te verstrekken (bijvoorbeeld uw e-mailadres, adres, telefoonnummer of andere informatie), zodat we uw bezoekerservaring op onze websites kunnen verbeteren of om na uw bezoek contact met u te kunnen opnemen. Het verschaffen van welke informatie dan ook is geheel vrijwillig.
Als u vrijwillig informatie verschaft, gaat u ermee akkoord dat we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken zoals wordt beschreven in dit privacybeleid. In bepaalde omstandigheden kan CDK informatie die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt, delen met betrouwbare zakelijke partners. Persoonlijke informatie die we via deze site hebben verzameld, verkopen of verhuren we aan niemand. CDK kan bovendien statistische informatie over bezoekers van onze websites verzamelen (zoals volume, verkeerspatronen en gerelateerde website-informatie) en deze delen met betrouwbare externe partijen. Dergelijke statistische informatie bevat echter geen persoonlijk identificeerbare informatie. In speciale gevallen kan CDK informatie ook openbaar maken wanneer we te goeder trouw menen dat dit nodig is om: (a) te voldoen aan wettelijke vereisten dan wel in het kader van een juridische procedure; (b) onze rechten of eigendommen te beschermen en te verdedigen; (c) de naleving van de gebruiksvoorwaarden van onze website af te dwingen; of (d) de belangen van onze gebruikers of anderen te beschermen.

De informatie die we over u verzamelen, kan worden overgebracht naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De informatie kan ook worden verwerkt door werknemers die buiten de EER voor ons of voor één van onze leveranciers werkzaam zijn. Dergelijke werknemers kunnen zich bijvoorbeeld bezig houden met de verwerking van uw bestelling of uw betalingsinformatie en het leveren van ondersteuningsdiensten. Door uw persoonsgegevens te verstrekken, verklaart u zich akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Cookies
 

Wat zijn cookies en hoe worden deze gebruikt?

De website van CDK maakt gebruik van een standaardtechnologie die cookies wordt genoemd. Cookies worden gebruikt om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen. Cookies werden oorspronkelijk ontwikkeld om aanbieders van websites te kunnen laten vaststellen dat een bepaalde gebruiker hun site eerder had bezocht. Bovendien konden eventuele voorkeuren worden onthouden die de gebruiker tijdens zijn/haar bezoek aan de site had opgegeven. 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites naar uw browser kunnen worden verzonden. Cookies kunnen geen andere gegevens van uw harde schijf ophalen of uw e-mailadres achterhalen. Als u een website van een CDK bekijkt, kan er een cookie naar uw browser worden verzonden om na te gaan of u de site al eens eerder hebt bezocht.  

Ten behoeve van de gebruikersauthenticatie voor bepaalde webapplicaties van CDK kunnen we ook gebruik maken van geheugengebaseerde cookies. Als u zich als gebruiker hebt geregistreerd voor een website die service verleent aan klanten van CDK (en daartoe een gebruikers-id en wachtwoord hebt aangemaakt), dan kunnen we gebruik maken van cookies om u gepersonaliseerde informatie te kunnen aanbieden op basis van de voorkeuren die u hebt aangegeven tijdens het gebruik van de site.
Hoewel u kunt instellen of uw browser alle cookies moet accepteren, u moet waarschuwen wanneer een cookie wordt verzonden of alle cookies moet weigeren, kunt u indien u cookies weigert mogelijk geen gebruik maken van services van CDK waarvoor registratie wordt vereist.
Meer informatie
De meeste cookies kunt u beheren via de instellingen van uw browser. Bezoek voor meer informatie over cookies (bijvoorbeeld hoe u kunt zien welke cookies naar uw browser zijn verzonden en hoe u deze kunt beheren en verwijderen) de (Engelstalige) websites www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.
Hieronder wordt toegelicht welke verschillende soorten cookies de websites van CDK gebruiken en welk doel ze dienen. 
Google Analytics 
Cookienaam: _utma _utmb _utmc _utmz

 

Doel 
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze website te verbeteren. De cookies verzamelen anonieme informatie, zoals het aantal bezoekers van de site, waar de bezoekers vandaan komen en welke pagina's ze hebben bezocht.
Meer informatie 
Klik hier voor privacy-informatie van Google
Ga als u niet wilt dat Google Analytics registreert welke websites u bezoekt naar: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Marketingcookie 
Cookienaam: PARDOT
Doel 
Wanneer u voor het eerst een website bezoekt die gebruik maakt van het Pardot-systeem, wordt een externe cookie van pardot.com opgeslagen in uw browser. Dit cookie registreert welke pagina's die u tijdens uw sessie bezoekt. Hoewel het cookie op tal van sites wordt gebruikt, is de informatie die op onze website wordt verzameld alleen zichtbaar voor CDK. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden, met inbegrip van Pardot of andere gebruikers van het Pardot-systeem.
Hoewel dit cookie geen specifieke persoonlijke informatie over u bevat, zullen we wanneer u een formulier op onze website invult uw persoonlijke informatie wel koppelen aan de navigatie-informatie die is opgeslagen met het Pardot-cookie in uw browser. 
Vervolgens zullen we deze informatie gebruiken om onze dienstverlening aan u te verbeteren, bijvoorbeeld door de keuze van communicatiemiddel (afhankelijk van uw toestemming) of door de inhoud van onze communicatie met u af te stemmen op uw voorkeuren. In dat kader kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van informatie over content op onze webpagina's waarvoor u belangstelling hebt getoond of u informeren over aanbiedingen of promotieacties waarvan we denken dat ze voor u interessant zijn. Zo menen we beter te kunnen inspelen op uw behoeften.

Hoe beschermen we uw gegevens?

We doen ons uiterste best om uw persoonlijk identificeerbare informatie zo goed mogelijk te beschermen. Daartoe maken we onder andere gebruik van standaardtechnieken zoals firewalls, versleuteling, inbraakdetectie en websitemonitoring. Helaas is geen enkele gegevensoverdracht via het internet gegarandeerd 100% veilig. Hoewel we ernaar streven om uw persoonlijk identificeerbare informatie zo goed mogelijk te beschermen, kunnen we niet instaan voor de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt of die u van ons ontvangt. Dit geldt met name voor informatie die u via e-mail aan ons doorgeeft. Het is voor ons onmogelijk om informatie te beschermen voordat deze ons bereikt. Zodra we uw bericht ontvangen, doen we ons uiterste best om de veiligheid ervan op onze servers te garanderen.  

Intern beperken we de toegang tot uw persoonlijk identificeerbare informatie tot medewerkers die toegang tot de informatie nodig hebben in de uitoefening van hun werkzaamheden. Het aantal medewerkers dat toegang krijgt tot uw persoonlijk identificeerbare informatie is beperkt. Bovendien zijn ze verplicht ons privacybeleid na te leven.  

De effectiviteit van onze beveiligingssystemen wordt periodiek door ons geëvalueerd.  

Hoe kunt u helpen uw informatie te beschermen?

Als u gebruik maakt van een website van CDK waarvoor u zich hebt geregistreerd en een wachtwoord hebt aangemaakt, raden we u aan uw wachtwoord geheim te houden. We zullen u nooit ongevraagd bellen of mailen en naar uw wachtwoord vragen. Vergeet u ook niet af te melden wanneer u de site waarvoor u zich hebt geregistreerd verlaat en uw browservenster te sluiten wanneer u klaar bent met uw werk. Als anderen toegang hebben tot uw computer, kunt u zo voorkomen dat onbevoegden zich toegang kunnen verschaffen tot uw persoonlijke informatie en correspondentie. 

Andere websites

Websites van CDK kunnen koppelingen naar andere sites, bijvoorbeeld die van onze zakelijke partners, bevatten. Hoewel we ernaar streven alleen koppelingen aan te bieden naar andere websites die dezelfde hoge privacynormen hanteren, zijn we niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites.
Gegevensgebruik door CDK 
In overeenstemming met de Wet hebt u het recht om toegang te verkrijgen tot de informatie die we over u hebben verzameld. Voor elk verzoek om toegang kan een door CDK te bepalen een vergoeding van £10 worden gevraagd om de kosten van de informatieverstrekking te dekken.
Als u vragen hebt over ons privacybeleid, een beroep wilt doen op uw recht op inzage van de opgeslagen informatie, wilt dat we uw persoonlijke informatie wijzigen of meent dat informatie die we over u hebben dient te worden gecorrigeerd, stuur dan een e-mail naar dsi_privacy@cdk.com.

CDK Global (Nederland) B.V. 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 30095713
gevestigd te (3371 XD) Hardinxveld-Giessendam, Industriestraat 20

08/2012